Η διοίκηση

Πρόεδρος: Μαρκόπουλος Διονύσιος

Α΄ Αντιπρόεδρος: Πούλος Στυλιανός

Β΄ Αντιπρόεδρος: Πανουργιάς Κωνσταντίνος

Γ. Γραμματέας: Γούναρης Θωμάς

Ειδ. Γραμματέας: Πασαλάντζα Αγγελική

Ταμίας: Λάμπρη Σοφία

Γ. Αρχηγός: Κάππας Κωνσταντίνος

Έφορος: Φίκος Ευάγγελος

Μέλος: Λάμπρης Κωνσταντίνος

Μέλος: Αθανασίου Λαμπρινή

Μέλος: Πούλου Αγλαΐα

Μέλος: Σιαγγανάς Δημήτρης