ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

 

Πρόεδρος : Γούναρης Θωμάς

Αντιπρόεδρος : Μαρκόπουλος Διονύσιος

Γενικός Γραμματέας : Μαυροδημητράκης Σπυρίδων

Ταμίας : Καμπούρη Μαρία

Ειδικός Γραμματέας : Μαρκοπούλου Κωνσταντίνα

Γενικός Αρχηγός : Καλύβας Αλέξανδρος

Έφορος : Τουραλιάς Σπυρίδων