Η διοίκηση

Πρόεδρος: Γούναρης Θωμάς

Α΄ Αντιπρόεδρος: Μαρκόπουλος Διονύσιος

Β΄ Αντιπρόεδρος: Φίκος Ευάγγελος

Γ. Γραμματέας: Μπαλάφας Λάμπρος

Ειδ. Γραμματέας: Γεωργούσης Γεώργιος

Ταμίας: Καμπούρη Μαρία

Γ. Αρχηγός: Νταής Παναγιώτης

Έφορος: Καλύβας Αλέξανδρος

Μέλος: Αλεξόπουλος Αριστοτέλης

Μέλος: Μαρκοπούλου Κωνσταντίνα

Μέλος: Μαυροδημητράκης Σπυρίδων

Μέλος: Μπόλης Χρήστος