ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Ο Δημήτρης Παπαϊωάννου γεννήθηκε στις 30 Ιουλίου 1990 στην Αθήνα.

Είναι τελειόφοιτος της NASM (National Academy of Sports Medicine) και από το 2017 αποτελεί μέλος της ομάδας εκγύμνανσης του Σταμάτη Λένη, έχοντας εξειδίκευση στην προσωπική προπόνηση.

Από το 2018 έχει αναλάβει την εκγύμνανση του ανδρικού και των τμημάτων υποδομής του A.O. Καλαμακίου.